Gamle ovner/ovnsdeler

Her finner du alle oppføringer i bransjen du har valgt - eller du kan søke i valgt fylke.

Alt I Gamle Ovner Tor Olav Øverby

2114 Disenå
Norge

Org.nummer: 974458217

Tlf: 98 82 92 05
Webside: Alt i gamle ovner
Send e-post

Stort delelager
Gode referanser
Besøk vår hjemmeside!

Kjøp og salg gamle ovner
Restaurering og montasje
Dekkerhus Gamle Ovner
Øvre Langelandsveg 67
2214 Kongsvinger
Norge

Org.nummer: 976 659 945

Tlf: 90023724
Webside: Dekkerhus Gamle Ovner
Send e-post

Kjøp og salg av gamle ovner
Restaurering av gamle ovner
Stort utvalg av reservedeler

Kjøp, salg restaurering av gamle ovner
Skorsteinstetting-Schädler A/S
Rambydalen
2040 Kløfta
Norge

Org.nummer: 946 164 038

Tlf: +47 63982040
Faks: +47 63982090
Webside: Schadler.no
Send e-post

Fagutdannede murere
Alle autorisasjoner
Stort utvalg av reparasjonsmetoder og skorsteiner!

Vi reparerer gamle skorsteiner!
20 års erfaring innen skorsteinsrehabilitering
Brann- og Fyringssikring as
Fabrikkveien 3
4323 Sandnes
Norge

Org.nummer: 987477237

Tlf: 99506647

Rehabilitering av skorsteiner
Rehabilitering av ovner
Oppgradering av fyringsanlegg

Furu Produkter
Øvre Hestheia 26
4790 Lillesand
Norge

Org.nummer: 971 236 604

Tlf: 924 37 460

Restaurering, montering, antikke ovner

GAMMELTPÅNYTT
Kråketonveien 7B
4400 Flekkefjord
Norge

Org.nummer: 995715023

Tlf: +4741387107

Vindusrestaurering, Salg av vindus og
dørkarmer, beslag hengsler etc.

Gjørtler Totto Eide
Sjølingstad
4513 Mandal
Norge

Org.nummer: 970 084 851

Tlf: 90165604

Støper restaureringsdeler til gamle hus.
Dørhandtak vindushasper messingbeslag
Reparasjon av messinggjenstander

MUSEET MIDT
Strandgata 7
7900 Rørvik
Norge

Org.nummer: 991 500 502

Tlf: 74 36 07 70

Regionalt bygnings/fartøyvern
Sør-Gjæslingan +andre antikvariske bygg
malingsprodusent, vindusrestaurering etc

Rosenborg Murhåndtverk, Kristoffer Bø
Nordre hallset vei 2a
7023 Trondheim
Norge

Org.nummer: 996603660

Tlf: 93813991

Restaurering; Bygningsvern
Kalkpuss, Listdragning,
Kalkkelovner, ildsteder