Isolasjonsprodukter-cellulose,trefiber og lin

Her finner du alle oppføringer i bransjen du har valgt - eller du kan søke i valgt fylke.

Norsk Vindsperre AS
Postboks 65
1751 Halden
Norge

Org.nummer: 990825300

Tlf: 997 15 886
Webside: Norsk vindsperre
Send e-post

Undertak - Vindsperre - Tilbehør
Nettbutikk

E-G SERVICE AS
BEKKELAGSTERRASSEN 19C
1177 OSLO
Norge

Org.nummer: 997 280 962

Tlf: 979 81 685

TERMOGRAFERING/TRYKKTESTING AV HUS
KONSULENTTJENESTE VED REHABILITERING

Eiendomsteknikk Nord-Vest AS
Damvegen 3
6413 Molde
Norge

Org.nummer: 817071872

Tlf: 94090167

Celluloseisolasjon
Vegger, tak, bjelkelag
Kaldloft

Kroklaft as
Krokseng
2500 Tynset
Norge

Org.nummer: 991074015

Tlf: 41322895

Restaurering gml. tømmerb.-alle kategori
Lafting/stavlaft nytt
Joar Hoås

Metre as
Lustravegen 4401
6876 Skjolden
Norge

Org.nummer: 985769966

Tlf: 99627797

Lang erfaring på rehabilitering.
Mange oppdrag for riksantikvaren.
Erfaring på div byggeskikker.

MUSEET MIDT
Strandgata 7
7900 Rørvik
Norge

Org.nummer: 991 500 502

Tlf: 74 36 07 70

Regionalt bygnings/fartøyvern
Sør-Gjæslingan +andre antikvariske bygg
malingsprodusent, vindusrestaurering etc

Solvorn Laft og Bygg
Vetlevegen
6879 Solvorn
Norge

Org.nummer: 991921389

Tlf: 47885186

vi har rehabilitering og restaurering
som spesiale, det utføres også bl.a.
lafting og grindverk

Trefiber AS
Pb 5
1805 Tomter Tomter
Norge

Org.nummer: 998909473

Tlf: 97620033

Salg og inblåsning av Trefiberisolasjon